Kalite Belgesi

Hazırladığımız CAD veriye göre yapılacak kalıp veya parça ölçü raporunda ki bir hatanın nelere mal olacağı bilinci ile kusursuz data kontrölü için 2010 yılında ISO 9001-2015 kalite güvence sistemi kurduk.
Türkiye de bir ilk olarak “Optik Tarama”, “Optik ve Lazer Metroloji” ve “CAD veri Hazırlama” konularında talimat ve prosedürler hazırlandı ve Bureau Veritas üzerinden DAkkS’ e (DAR) akredite olduk
Daha sonraki yatırımlarımız FARO Lazer Tracker ve FARO EDGE, koordinat ölçüm çalışmalarımızı da dahil ederek ISO güvencemizi sürdürüyoruz.

ARPROM 3D Ölçü Sistemleri;
Müşterileri parça, veri ve diğer dokümanları saklama ve koruma kuralları

1. ARPROM müşteri ad ve çalışma konularını 3. firmalar ile paylaşmaz,
2. ARPROM teknik ve idari konularda müşterisinin belirlediği çalışanları ile kontak kurar,
3. ARPROM metroloji veya CAD veri hazırlığı için verilen “parçaları” 3. kişilerin görmemesi,
incelememesi için tedbir alır,
4. ARPROM müşteri parçalarını titizlikle muhafaza eder, zarar görmemesini sağlar,
5. ARPROM hiçbir şekilde müşteri parça verilerini 3. kişiler ile paylaşmaz,
6. ARPROM talep edilmesi durumunda veri alış verişini ftp klasör üzerinden cep telefonu ile
paylaşılan şifre/parola işlemiyle gerçekleştirir,
7. ARPROM ölçüm odasına 3. kişilerin girmesine müsaade etmez,
8. ARPROM kendi bilgisayarında bulunan müşteri verilerine erişimi kısıtlar, şifreler,
9. ARPROM müşteri talep ederse çalışmaya ait her türlü bilgiyi bilgisayarından siler/kaldırır.
10. ARPROM müşteri verilerini 3 ay süre ile arşivinde tutar,
11. ARPROM genel bir centilmenlik anlayışı içinde referans parça veya veri korumaya yönelik olarak
müşterilerinin özel isteklerini yerine getirir.