Mekanik Tasarım

Karşı parça ilişkisi olan “Mekanik Tasarım” çalışmalarında obje, “matematiksel ve montaj ilişkiler” dikkate alınarak bir bütün halinde tasarlanıyor. Helezon vidalar, dişli çarklar, gibi veya aşağıda örnekte, motor bloku gibi model ve maça sandığı konstrüksiyonunu bir bütün olarak irdeliyoruz.

Bu çalışmada motor model ve maça sandığı et kalınlıkları parça üzerinde homojen olarak sağlandı, gerek model ve gerek maça sandığında mala yüzeyi ayrımı, çıkma açıları, porte başları orijinal parça ile uyumlu olarak tasarlandı, CAD veri hazırlandı.